Z ostatniej chwili

Student na pracowitych wakacjach

2019-06-13 13:41:22 informacje
img

Niektórzy studenci, oprócz wakacyjnego wypoczynku, planują podjęcie sezonowej pracy. Zatrudnienie może odbywać się na podstawie różnych umów. Ważne jest, by wiedzieć, w jakich przypadkach odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i z jakich świadczeń mogą korzystać, a kiedy będzie to niemożliwe.

Umowa o pracę, niezależnie od wieku studenta, jest umową, od której istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wówczas pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Oczywiście obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni od rozpoczęcia  umowy o pracę musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem nastąpiło zgłoszenie, zawsze możemy sprawdzić na swoim koncie PUE ZUS.
- Dzięki zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych student już wówczas zasila składkami swoje indywidualne konto w ZUS. To, po spełnieniu wymogów wskazanych w przepisach, pozwoli mu skorzystać ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, np. zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy innych - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.   

Umowa zlecenie dla żaka bez składek

Jednak to nie umowa o pracę jest najczęściej wybieraną w przypadku zatrudnienia studentów. W większości praca podejmowana przez studentów na wakacjach ma charakter typowo sezonowego zajęcia i wykonywana jest w ramach umowy zlecenia. Jeżeli student nie ma ukończonych 26 lat, to w przypadku takiej umowy nie podlega w ogóle zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.  Ale też nie są odkładane składki na ubezpieczenia społeczne i w przypadku np. wypadku nie ma możliwości korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. 

Praca za granicą

Osoba wyjeżdżająca w celach zarobkowych do innego państwa członkowskiego podlega ubezpieczeniu w państwie, w którym wykonuje tę pracę. 

Pracownik podlegający ubezpieczeniom w Polsce, wyjeżdżając do pracy za granicę może pozostać w polskim ubezpieczeniu po spełnieniu pewnych warunków. Dokumentem potwierdzającym fakt obowiązywania polskiego ustawodawstwa jest A1 - wydawany w oparciu o prawo Unii Europejskiej i dotyczy poruszających się w granicach Wspólnoty.  ZUS wydaje zaświadczenie na wniosek pracodawcy, pracownika lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek . Polskie firmy występują do ZUS o wydanie dla swoich pracowników zaświadczeń A1, gdyż dzięki temu za delegowanych pracowników, mimo że pracują za granicą, mogą płacić składki do ZUS. Zaświadczenie to jest wydawane także dla obcokrajowców wysyłanych przez polskie firmy do pracy za granicą.

Na stronie internetowej ZUS umieścił Poradnik „Jak otrzymać zaświadczenie A1”.

 

Page generated in 0.0143 seconds.