Z ostatniej chwili

Ostrożnie z tym kubkiem

2019-01-16 12:55:09 informacje
img

Oto ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Chodzi o wycofanie produktu pn. „Kubek termiczny bambusowy”
Jak podaje Główny Inspektor Sanitarny, w próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – Kubek termiczny bambusowy
Dystrybutor – Karpati Handels – GmbH Domstr. 19 20095 Hamburg
Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., Niedźwiedziniec 10 41-506 Chorzów
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
- Firma ALDI Sp. z o.o., po otrzymaniu sprawozdania z badań podjęła natychmiast procedurę wycofania „Kubków”, które pozostały w sprzedaży. Wszystkie niezgodne wyroby zostały zutylizowane w punktach sprzedaży.
- Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.
Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności, w tym napojów.

Page generated in 0.0173 seconds.