Z ostatniej chwili

Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS

2019-03-28 13:54:41 informacje
img

Gdy przydarzy nam się wypadek przy pracy lub dotknie nas choroba zawodowa, możemy liczyć na różnego rodzaju świadczenia. W takiej sytuacji oprócz zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego czy renty możemy skorzystać z jednorazowego odszkodowania. Jeżeli decyzja ZUS zostanie wydana po 31 marca 2019 r., obejmą nas nowe stawki - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
1 kwietnia 2019 r. zmianie ulegną kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wskutek których ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenia z funduszu wypadkowego mogą również otrzymać członkowie rodziny m.in. ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 
Nowe wysokości kwot ustalone zostały w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r., które wyniosło 4 585,03 zł. Stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Jednorazowe odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli 1 proc. uszczerbku na zdrowiu stałego lub długotrwałego od 1 kwietnia wynosi 917 zł.
* Dla kogo?
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej, która z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie miała ustalony stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS (jeśli wpłynie sprzeciw lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia), gdy zakończy się leczenie.
* Stały lub długotrwały uszczerbek
Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie można oczekiwać poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na okres, który przekracza 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę. 
Wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się co roku na okres od 1 kwietnia do 31 marca. 
* Dwa tygodnie na decyzję
Przyznanie, odmowa oraz ustalenie wysokości jednorazowego odszkodowania należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję w tej sprawie ZUS wydaje  w terminie 14 dni od:
• otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
• wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

* Obowiązujące od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 kwoty za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
917 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
917 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
16.048 zł - z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
16.048 zł - z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
82.531 zł - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
41.265 zł - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
82.531 zł - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16.048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci
82.531 zł - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16.048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko
16.048 zł - gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
41.265 zł - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Page generated in 0.0202 seconds.