Z ostatniej chwili

Nie pozwólmy zwierzętom cierpieć

2019-03-17 21:19:45 informacje
img

Jeśli masz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach, ofertach sprzedaży zwierząt z niepewnych pseudohodowli – nie pozostawaj bierny — skontaktuj się z najbliższą jednostką policji tel. 997, w Gliwicach można skorzystać ze skrzynki e-mail: „Powiadom nas” - apeluje gliwicka Policja.
Znęcanie się nad zwierzętami to nie tylko bicie i maltretowanie. Ustawa o ochronie zwierząt jasno określa, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Znęcanie się to nie tylko wspomniane bicie, okaleczanie czy trzymanie w klatkach uniemożliwiających zachowanie naturalnej pozycji, Są także takie pryzpadki, które wskutek wieloletnich praktyk („tradycji”) znieczulają wrażliwość. Należą do nich np. ciągłe trzymanie psa na łańcuchu, przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu. Również nieodpowiedni transport, nieleczenie zwierzęcia czy złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt może być podstawą interwencji. Każde zachowanie, którego następstwem jest zadanie zwierzęciu bólu lub cierpienia, obliguje nas do interwencji.
Oprócz policji krzywdę zwierząt można zgłaszać organizacjom pozarządowym, które z całą pewnością powiadomią organy ścigania.
Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje kary za nieuzasadnione ustawowo zabijanie zwierząt i za znęcanie się nad nimi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli czyny te dokonywane są ze szczególnym okrucieństwem, maksymalny wymiar kary wynosi wtedy 5 lat pozbawienia wolności. Sąd obligatoryjnie nakłada kary na sprawców, oscylują między kwotą 1000 zł a 100.000 zł.

Page generated in 0.0178 seconds.