Z ostatniej chwili

Lekcje z ZUS

2019-10-02 12:07:31 informacje
img

Po raz szósty Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje „Lekcje z ZUS”. To projekt edukacyjny adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas czterech lekcji młodzież poznaje podstawową wiedzę z ubezpieczeń społecznych, by z pełną świadomością i umiejętnościami wystartować później w dorosłe życie. 

Projekt „Lekcje z ZUS” realizowany jest od 2013 r. Co roku uczestniczy w nim kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego kraju. W ubiegłym roku w województwie śląskim wzięło w nim udział 12 tys. uczniów z ponad 200 szkół.  

W trakcie czterech lekcji z ZUS młodzież dowie się m.in. jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać, opłacając składki na ubezpieczenia społeczne, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak prowadzić własną firmę. 

Treści zawarte w projekcie odpowiadają wymaganiom stawianym w podstawie programowej zarówno w przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, podstawie przedsiębiorczości, jak i wielu innych związanych z ekonomią czy przedmiotami zawodowymi.

Nauczyciele zgłaszający uczniów do projektu otrzymują od ZUS materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji, zadania i ćwiczenia angażujące młodzież, a także opracowania multimedialne, przygotowane z myślą o młodych odbiorcach. Również dla uczniów przygotowano specjalne materiały do nauki. Zwieńczeniem projektu jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Dla finalistów olimpiady przewidziane są nagrody rzeczowe, a także dzięki umowom podpisanym przez ZUS ze szkołami wyższymi, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy na uczelnie.

- To już szósta edycja projektu „Lekcje z ZUS”. W tym roku materiały edukacyjne doczekały się nowej wersji. Wzbogaciliśmy „Materiały dla ucznia” i „Materiały dla nauczyciela” o nowe informacje i ćwiczenia. Uwzględniliśmy ponadto uwagi, które zgłaszali nauczyciele. Przygotowujemy także lekcję dodatkową o tym, jak wypełniać druki zgłoszeniowe i rozliczeniowe, która będzie dostępna na naszej stronie www.zus.pl w zakładce „Edukacja”. Zadbaliśmy o jeszcze większą czytelność tekstu, stosując zasady prostego języka, staraliśmy się go też tak przygotować, by był czytelny także dla dyslektyków. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych -  mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Patronat honorowy nad projektem objęły MRPiPS oraz MEN. Więcej informacji o „Lekcjach z ZUS” na stronie www.zus.pl/edukacja

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie ZUS prosi o kontakt z Sonią Pierścińską, koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji, na adres e-mail: sonia.pierscinska@zus.pl,  tel. 32 277 86 73 lub 502 009 849. 

 

Page generated in 0.0085 seconds.