Z ostatniej chwili

Jakie kupować jajka - poradnik dla konsumentów

2019-04-18 11:54:54 informacje
img

Warto o tym wiedzieć, nie tylko przy okazji świąt wielkanocnych.

 

JAJA KURZE 

W oznakowaniu jaj bywa specjalnie podkreślana informacja „jaja świeże”, określenia tergo nie należy mylić z określeniem „ekstra” lub „ekstra świeże”, gdyż te mogą być stosowane w charakterze dodatkowego oznaczenia jakości na opakowaniach zawierających jaja klasy A tylko do dziewiątego dnia po zniesieniu jaj, wówczas też na opakowaniu musi być w sposób łatwo widoczny i czytelny umieszczona data zniesienia i termin dziewięciu dni; data minimalnej trwałości dla jaj bez określenia „ekstra” lub „ekstra świeże” nie może przekraczać 28 dni od zniesienia jaj, na opakowaniu nie podaje się tez daty zniesienia. 

Warto zwrócić uwagę na inne obowiązkowe informacje, które muszą być dostępne dla konsumentów niezależnie od tego, czy jaja są opakowane, czy sprzedawane na sztuki: 

- data minimalnej trwałości, 

- metoda chowu kur (oznaczona słownie: jaja z chowu klatkowego, jaja z chowu ściółkowego, jaja z chowu na wolnym wybiegu, jaja ekologiczne/ z rolnictwa ekologicznego; 

Co do metody chowu niosek warto spojrzeć na kod wydrukowany na jajku, którego pierwsza cyfra kodu oznacza metodę chowu kur: 0 – ekologiczna, 1 – wolny wybieg, 2- ściółkowa, 3 – klatkowa (tylko w wyjątkowych przypadkach jaja mogą nie mieć kodu na skorupie).

Wyjaśnienie kodu musi być umieszczone na opakowaniu (gdy jaja sprzedawane są w opakowaniach) lub na widocznej wywieszce (gdy jaja sprzedawane są na sztuki).

Na opakowaniu jaj podana jest zawsze klasa wagowa (oznaczona np. przy użyciu liter S, M, L, XL o znaczeniu podobnym jak w oznakowaniu odzieży), czyli informacja, w jakim przedziale wagowym mieści się masa jaj w opakowaniu, ewentualnie – gdy jaja nie zostały sklasyfikowane wagowo – podana jest minimalna masa netto jaj; 

Gdy na opakowaniu znajdują się ilustracje przedstawiające wieś, pola uprawne, łąkę - warto sprawdzić metodę chowu kur (czy jaja nie pochodzą z chowu klatkowego), 

Informacje o składzie paszy, którą żywione były nioski, o specjalnych warunkach chowu kur lub o szczególnych właściwościach odżywczych jaj – są dobrowolne. Należy podchodzić do nich z dużą rozwagą, ponieważ bywają stosowane nieuczciwie. 

JAJA INNYCH PTAKÓW 

• w przeciwieństwie do jaj kurzych nie muszą mieć stempla na skorupce; 

• nie dotyczy ich też obowiązek znakowania na opakowaniu lub w miejscu sprzedaży informacją o metodzie chowu zwierząt ani o klasie wagowej jaj; 

• muszą być oznakowane zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. na opakowaniu zawierać przynajmniej: nazwę, ilość, datę minimalnej trwałości, warunki przechowywania, nazwę lub firmę i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, a w przypadku sprzedaży na sztuki wskazywać nazwę produktu i nazwę producenta. 

Page generated in 0.0097 seconds.