Z ostatniej chwili

Jak chorują Polacy?

2019-06-05 15:46:30 informacje
img

102,9 mln dni, czyli około 281 tysięcy lat spędzili Polacy na chorobowym w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. Zazwyczaj ze zwolnień lekarskich korzystają osoby między 30. a 39. rokiem życia. Najczęściej chorujemy do 5 dni, a średnio jedno zwolnienie wystawiane jest na nieco ponad 11 dni.

- Od stycznia do kwietnia 2019 r. zarejestrowaliśmy 9,2 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 102,9 mln dni absencji chorobowej, w tym z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz nad innym członkiem rodziny. W porównaniu  z analogicznym okresem 2018 r. obserwujemy spadek liczby dni absencji chorobowej o 2,8 proc., a liczby zaświadczeń lekarskich o 1,1 proc. - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. 

Najwyższy odsetek - 28,6 proc. dni absencji chorobowej odnotowano w grupie wiekowej między 30. a 39. rokiem życia. Według statystyk ZUS na zwolnieniach lekarskich częściej przebywały panie niż panowie. 

Na co najczęściej chorujemy?

Najczęściej występującymi grupami chorobowymi powodującymi absencję były ciąża, poród i połóg – 18,7 proc. (16,1 mln dni), choroby układu oddechowego – 16,9 proc. (14,5 mln dni), choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 14,8 proc. (12,7 mln dni) oraz urazy, zatrucia –  12,9 proc. (11, 1 mln dni). Wśród kobiet najdłuższą absencję chorobową z tytułu choroby własnej powodowały opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą - 25,4 proc., u mężczyzn najczęściej pojawiały się zwolnienia lekarskie w związku z ostrym zakażeniem górnych dróg oddechowych – 6,5 proc.

Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego, wystawionego od stycznia do kwietnia tego roku, nieznacznie przekroczyła 11,4 dnia. Ale najczęściej, bo w 35,8 proc. przypadków korzystano ze zwolnienia do 5 dni, z czego 3,5 proc. stanowiły zwolnienia jednodniowe. 26,8 proc. zaświadczeń lekarze wystawili na okres 6-10 dni, a 32,7 proc. - na 11-30 dni. Dane te wskazują, że w bieżącym roku zwiększył się odsetek (o 1,9 proc.) krótszych zaświadczeń lekarskich (tj. do 5 dni). Wzrósł również udział zaświadczeń lekarskich jednodniowych.

Miliardowe kwoty

Wydatki na absencję chorobową ogółem w okresie styczeń - marzec 2019 r. wyniosły 5,1 mld zł (wzrost o 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku), z tego na zasiłki chorobowe finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ponad 3 mld zł (wzrost o 2,7%). Natomiast ze środków pracodawcy i FGŚP na wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wydano ponad 2 mld zł (wzrost o ponad 14 proc.) . 

 

Page generated in 0.0154 seconds.