Z ostatniej chwili

Duże zainteresowanie nowym świadczeniem

2019-09-10 15:30:22 informacje
img

Blisko 3 tys. wniosków o świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do ZUS w województwie śląskim. W całym kraju ta liczba przekroczyła już 26 tys.  

Zainteresowanie świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest duże. Codziennie oddziały ZUS w województwie śląskim przyjmują po kilkadziesiąt formularzy, ale samych klientów, którzy przychodzą tylko zapytać, jest znacznie więacej. Pomocą służą doradcy emerytalni dostępni w każdej placówce ZUS. Również Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS uruchomiło specjalną linię do udzielania informacji o nowym świadczeniu. Każdego dnia konsultanci dostępni pod nr. tel. 22 560 16 00 odnotowują setki połączeń telefonicznych z zapytaniem o nowe świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych. 

- Najwięcej pytań, jakie kierują klienci do doradców emerytalnych, dotyczą warunków przyznania świadczenia. Pytają, czy jest jakaś granica wiekowa dla osoby starającej się o świadczenie 500+, czy może ubiegać się o nie 90-latek. Od razu odpowiem, że nie ma górnej granicy. Jeśli chodzi o wiek, wymagane jest tu ukończenie 18. roku życia, zatem wniosek może składać zarówno osoba 18-letnia, jak i ta, która ma dużo więcej lat i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kolejne powtarzające się pytanie od klientów dotyczy dokumentowania niezdolności do samodzielnej egzystencji, czyli np. czy samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do tego świadczenia. W tym przypadku odpowiedź również jest negatywna. Zgodnie z przepisami dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, bądź orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo też wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo - wyjaśnia rzeczniczka. 

- Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku (druk OL-9) oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji np. kartę badania profilaktycznego,  dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności - tłumaczy rzeczniczka. 

Jeśli dokumentacja medyczna dołączona do wniosku będzie wystarczająca do wydania orzeczenia, lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie bez bezpośredniego badania stanu zdrowia.

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji - nie 30, a 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.
Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych dotyczy osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1.600 zł brutto.

Page generated in 0.0115 seconds.